เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัยมายเบสท์การ์ด กรุ๊ป จำกัด (MBG) เป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัท รักษาความปลอดภัยมายเบสการ์ด เซอร์วิส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีมาเป็นเวลาเกือบ10ปี

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการบริหารงานภายใน, ระบบการให้สวัสดิการแก่พนักงาน และระบบการให้บริการกับลูกค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพ และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐานกว่า 800 คน ทำให้วันนี้ MBG ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชน มากกว่า 250 หน่วยงาน และมีจำนวนลูกค้า และพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

MBG ตอกย้ำความเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย อัจฉริยะ เราเฝ้าติดตามอัพเดทเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อสามารถนำมาตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้อง CCTV คุณภาพสูง, เทคโนโลยีไบโอเมตริก (Biometric) ได้แก่การแสกนลายนิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า, เทคโนโลยีการจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์, เทคโนโลยีการตรวจจับและจดจำใบหน้าเพื่อคัดกรองบุคคลต้องห้าม นอกจากนั้นเรากำลังศึกษาการนำอากาศยานไร้คนขับ (drone) รวมถึงการใช้กล้อง Night Vision มาประยุกต์ใช้ในการตรวจการของเราอีกด้วย

MBG พร้อมที่จะเป็นผู้แบ่งเบาภาระและช่วยแก้ปัญหา การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยครบวงจร อีกทั้งยังจัดให้มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับงบประมาณของท่าน

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code