กล้องวงจรปิด

ด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นของการก่ออาชญากรรมในสังคมปัจจุบัน ทำให้กล้องวงจรปิดได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นอกจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยยับยั้งการเกิดอาชญากรรมแล้ว ระบบโทรทัศน์วงจรปิดยังเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการหาหลักฐานที่มีคุณภาพสูงในการจับกุมอาชญากร สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและลูกค้าโดยเฉพาะในจุดที่มีความเสี่ยง โดย MBG มีประสบการณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับอาคารในหลายประเภทธุรกิจ

เครื่องมือและระบบตรวจตราความปลอดภัยของ MBG มีหลายประเภทเพื่อให้เลือกใช้ได้เหมาะกับความต้องการ เรามีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เราสามารถจัดระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่มีรูปแบบและการทำงานที่ทันสมัยให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสม

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code