คนเปิดประตูหน้าโรงแรม

ที่ MBG เรารู้ว่าคนเฝ้าประตูจากบริษัทของเรา ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อครั้งแรกและครั้งสุดท้ายสำหรับทุกคนที่เข้าและออกจากสถานที่ของคุณ ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าคนเฝ้าประตูทุกคนที่เรามอบหมายนั้น ผ่านการฝึกอบรมด้านปฏิสัมพันธ์กับแขก ขั้นตอนการรับส่ง รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและอื่น ๆ

คนเฝ้าประตูของ MBG จะต้องเชื่อถือได้ ตื่นตัว และเอาใจใส่อยู่เสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องใช้ผู้เฝ้าประตูของเรา บุคคลากรต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด และการฝึกอบรมที่ครบถ้วนจึงมีคุณสมบัติเหมาะสม เรายังให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมในการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของอาคารของคุณอีกด้วย

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code