อาคารสำนักงาน

MBG เข้าใจว่าอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน มีความกังวลด้านความปลอดภัยอยู่ไม่น้อย แผนการรักษาความปลอดภัยจึงจะต้องคำนึงถึงทั้งบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และตัวพนักงานที่ทำงานอยู้ในตัวอาคารเอง ทั้งยังต้องจัดระบบการเข้าออกอาคารที่ปลอดภัย รอบคอบ ตรวจสอบได้ แต่ไม่ยุ่งยากจนเกินไปในการเข้ามาติดต่อ MBG เรามุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองอย่างรัดกุม ในทุกพื้นที่ของอาคาร ลดความเสี่ยงและช่องโหว่ต่างๆที่อาจเกิดปัญหาขึ้น

การรักษาความปลอดภัย เราให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สามารถช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ เช่นการจดจำใบหน้า การสแกนม่านตา นิ้วมือฝ่ามือ ซึ่งช่วยให้เราสามารถคัดกรองผู้มาติดต่อจากฐานข้อมูลที่เรามี หรือคัดกรองอดีตพนักงานที่มีทัศนะคติไม่ดีและพยายามกลับเข้ามาในอาคาร นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีโซลูชั่นของเราอาจใช้:

-  กล้องวงจรปิด

-  เทคโนโลยี Access Control

-  ระบบการระบุตัวตนพนักงาน

-  เครื่องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

-  ระบบไบโอเมตริกซ์ แสกนนิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า

-  เทคโนโลยีตรวจจับ และจดจำใบหน้า

-  ระบบบริหารที่จอดรถ

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code