ศูนย์การค้า

บรรดาหัวขโมยที่คิดเข้ามาเพื่อฉกฉวยของจากห้าง รวมถึงพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์และเป็นขโมยเสียเอง ได้พัฒนารูปแบบการขโมยอยู่ตลอดเวลา จึงกลายเป็นความท้าทายสำหรับเรา ในการสร้างกลยุทธ์การป้องกันการสูญเสียจากการถูกขโมยที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม มีมนุษย์สัมพันธ์และผ่านการฝึกอบรมในการแก้ไขข้อขัดแย้ง สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับห้างสรรพสินค้าของท่านได้

เมื่อศูนย์การค้าของท่านได้รับการคุ้มครองโดย MBG เราจะทำงานร่วมกับท่านเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการความเสี่ยง และความคาดหวังเฉพาะของท่าน เราร่วมมือกับท่านเพื่อช่วยหาจุดที่ถูกขโมย และระบุตัวผู้กระทำผิดที่ต้องสงสัย เราอาจใช้เจ้าหน้าที่ของเราปลอมตัวเป็นผู้ซื้อพร้อมติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิคที่จำเป็น เพื่อเข้าไปสังเกตุพฤติกรรมของพนักงานที่ต้องสงสัยโดยตรง

MBG ใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุด เพื่อให้เราสามารถตอบสนองได้เกินความต้องการของศูนย์การค้า ไม่เพียงแต่เรานำเสนออุปกรณ์เฝ้าระวังที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตรวจสอบส่วนต่างๆของห้างได้ตลอดเวลา แต่ความก้าวหน้าล่าสุดของเราใช้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้า ที่ช่วยให้สถานประกอบการของท่าน รู้ได้ทันทีเมื่อมีบุคคลต้องห้ามปรากฏตัวเข้ามาในบริเวณห้างของท่าน พร้อมกับแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลได้อย่างทันท่วงที

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code