MBG Career

We keep you safe & secure. Be secured with MBG

สมัครงาน

MBG กำลังมองหาบุคคลที่มีไฟ มีแรงบันดาลใจ มั่นใจในตัวเอง และมีความสนใจในอาชีพด้านความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย เราเป็นหนึ่งใน บริษัท รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของประเทศไทย บริษัทไม่เพียงแต่ทุ่มเทให้กับลูกค้า เรายังทุ่มเทให้กับพนักงานไม่น้อยไปกว่ากัน เราขอเสนองานด้านรักษาความปลอดภัยด้วยค่าแรงที่น่าพอใจ เงินออกรวดเร็วตรงเวลา ทุกๆ 15 วัน

ให้ MBG ดูแลชีวิตและอนาคตของท่าน ติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02 005 1185 , 02 130 6481-2 , 097 251 6347

Line ID : @mbggroup


สวัสดิการ

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก เพราะเชื่อว่าในเมื่อพนักงานทำงานมีความสุข เขาก็จะไปดูแลลูกค้าอย่างดี แล้วก็ทุ่มเทกับการดูแลหรือว่าการทำงานอย่างดีที่สุด เราจึงเต็มที่กับการให้สวัสดิการแก่พนักงาน และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เงินเดือนออกทุก15วัน: ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของทางบริษัทฯ เราจะออกเงินเดือนทุกๆ วันที่ 16 และ สิ้นเดือน ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และภาระหนักของฝ่ายบุคคลในการออกสลิปเดือนละ 2 ครั้ง แต่บริษัทฯยินดีทำเช่นนี้เพื่อให้พนักงาน รปภ. ไม่ต้องรอนานในการได้รับค่าจ้าง

เบี้ยขยัน: เรามีเงินเบี้ยขยันเพิ่มเติมให้ 1,000 บาททุกๆ 3 เดือน สำหรับพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์ และมาทำงานสม่ำเสนอตามที่ว่าจ้าง

ค่าจุด ค่าตำแหน่ง: นอกจากค่าแรงปกติแล้ว เรายังมีการให้เงินพิเศษในบางจุด-บางพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องรับผิดชอบงาน ตามความยาก-ง่ายของหน้างาน

ค่าแรง2เท่าในวันหยุดนักขัตฤกษ์  พนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์ จะได้รับค่าจ้าง 2 แรง ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ผู้บริหารได้กำหนดขึ้นมา และได้ประกาศวันให้พนักงานงานทราบโดยทั่วกัน

เงินเบิกรายวัน: บริษัทฯให้พนักงานเบิกเงินบรรเทาทุกข์รายวันได้วันละ 200 บาทเป็นเวลา 30 วันแรก  (กรณีพนักงานงานใหม่)

เงินเบิกฉุกเฉิน: พนักงานสามารถเบิกเงินล่วงหน้าฉุกเฉินได้ ในกรณีที่พนักงานอาจมีความจําเป็นส่วนตัวต้องใช้เงิน โดยบริษัทฯจะพิจารณาจากความจําเป็นของพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำพื้นที่เป็นผู้ดูแล

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน: บริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนแก่พนักงานทุกคน ตามที่กฎหมายกำหนด

ประกันอุบัติเหตุ: นอกจากประกันสังคมตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯยังจัดให้มีประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม รับประกันภัยโดยบริษัททิพยประกันภัย แก่พนักงานอีกด้วย

ฟรี! เปิดบัญชี และ เอทีเอ็ม: เราได้จัดให้พนักงานสามารถเปิดบัญชี และทำบัตร ATM กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลย โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระนั้นไว้เอง  

ชุดเครื่องแบบ: บริษัทฯได้จัดเตรียมเครื่องแบบยูนิฟอร์มไว้ให้กับพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบเหมาะสมกับลักษณะของงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงาน เมื่อทำงานครบ 1ปี บริษัทจะจัดชุดให้แก่พนักงานฟรี 1ชุด

วันหยุดพักผ่อนประจําปี: บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานที่ทำงานครบตามเงื่อนไข สามารถลาพักร้อนได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้

เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ:สำหรับพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์ บริษัทฯ สํารองเงินไว้สําหรับช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ อาทิ งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ลาคลอด หรือเยี่ยมพนักงานที่รักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น โดยมีวงเงินต่างๆกันแล้วแต่กรณี


คุณสมบัติ

เมื่อคุณพร้อมที่จะสมัครเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับเรา คุณจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นดังนี้

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาภาคบังคับตามกฏหมายกำหนด
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • ผ่านการตรวจสอบการใช้สารเสพติดต้องห้าม
 • มีเอกสารพร้อมในการสมัครได้แก่ สำนำบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ และ รูปถ่าย 2 ใบ

เมื่อผ่านคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ท่านต้องรับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย จำนวน 40 ชั่วโมง โดย MBG มีศูนย์ฝึกอบรมไว้รองรับผู้ต้องการอบรมอยู่แล้ว หลังจากผ่านการอบรม ท่านก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาต จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล และพร้อมที่จะทำงานด้านรักษาความปลอดภัยกับเรา


การฝึกอบรม

เพื่อจะได้เป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอณุญาต ท่านต้องผ่านการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาตลอดการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงตาม พ.ร.บ. ฯ ซึ่งทาง MBG มีศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการฝึกสอนมาอย่างยาวนาน เพื่อเปลี่ยนให้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติพร้อมในการทำงาน โดยหัวข้อการอบรมจะมีดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
 4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
 5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
 6. การติดต่อสื่อสาร
 7. หลักการใช้กำลัง
 8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
 10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code