ทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

MBG โดยทีมงานเร่งรัดหนี้สินที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการเร่งรัดติดตามหนี้สิน ทั้งประเภทที่มีสัญญาหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย รวมถึงหนี้นอกระบบ และประเภทที่ไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย

เราให้บริการด้าน:

  • คดียักยอก ฉ้อโกง
  • รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ติดตามหนี้สินค้างชำระ
  • การติดตามคนค้ำประกันเงินกู้
  • เจรจาประนอมหนี้ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้
  • หนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เช่น คดีจราจร (รถชนกันได้รับความเสียหาย)
  • ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ
  • การติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code