Our Articles

We will never stop becoming intelligence

เปิดไทม์ไลน์  คนละครึ่งเฟส 5

วันที่ 15 ส.ค. 65
เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า รับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป


วันที่ 17 ส.ค. 65
เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น


วันที่ 19 ส.ค. 65
เปิดรับลงทะเบียนประชาชน
- สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
- สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป


วันที่ 25 ส.ค. 65
ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5


วันที่ 1 ก.ย. 65
เริ่มใช้จ่าย
- ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ใช้สิทธิผ่าน Food delivery Platform ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
- ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เท่านั้น


วันที่ 14 ก.ย. 65
วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก


วันที่ 31 ต.ค. 65
สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ที่มา : www. คนละครึ่ง .com

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code