Our Articles

We will never stop becoming intelligence

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จัดเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทานมาอย่างยาวนาน เพราะราคาถูก สะดวก อร่อย เก็บไว้ได้นาน

และมีหลากหลายรสชาติให้เลือก และอย่างที่รู้กันดีอยู่ว่า…การรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำอาจไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเพราะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ หรืออาจได้รับโซเดียมมากเกินไป กลายเป็นโทษหรือเป็นโรคต่าง ๆ ที่ไม่ดีตามมาได้ แต่หากเรารับประทานอย่างเหมาะสมก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในอาหารที่มอบประโยชน์ให้กับร่างกายได้เช่นเดียวกัน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จะมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ แป้ง ไขมัน และเครื่องปรุง ซึ่งพบว่าในเครื่องปรุงนั้นจะมีปริมาณโซเดียมสูง โดยปริมาณโซเดียมที่แนะนำให้บริโภคไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้นการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำ หรือบริโภคเกินวันละ 1 ซอง โดยไม่ลดการบริโภคโซเดียมที่ได้รับจากอาหารอื่นลง อาจทำให้ได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกาย และหากใส่เครื่องปรุงรสต่าง ๆ ซึ่งมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น น้ำปลา ซอสปรุงรส ฯลฯ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคหัวใจ มากขึ้น นอกจากนี้การบริโภคโดยที่ไม่ได้เติมไข่ ผัก และเนื้อสัตว์เพิ่มเข้าไปอาจทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายได้เช่นกัน

วิธีการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเหมาะสม

- อ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์เสมอ เพราะฉลากโภชนาการจะบอกถึงปริมาณของสารอาหารที่ได้รับจากการรับประทานอาหารนั้น และควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการลดปริมาณโซเดียมน้อยกว่าสูตรปกติทั่วไป

- ควรใส่เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ และผัก ลงไปด้วย เพื่อเพิ่มสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ แม้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางชนิดจะมีผักหรือเนื้อสัตว์อบแห้งอยู่ในส่วนประกอบ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

- ไม่รับประทานบ่อยจนเกินไป หรือติดต่อกันเป็นประจำ โดยเฉพาะในเด็ก เพราะอาจทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารชนิดอื่นครบถ้วน ระยะยาวอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ทำให้ร่างกายเติบโตไม่เต็มที่

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code