Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ชวน ปชช. เป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน 1386 รับรางวัลนำจับ 5% - คนแจ้งเบาะแสปลอดภัย 100%


กระทรวงยุติธรรม เผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ ทั้งการเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมการนำเข้า - ส่งออกสารเคมี, การขยายผลการทำลายเครือข่ายนักค้ายา, การเร่งค้นหาและบําบัดผู้ติดยาเสพติด, การเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมถึงการแก้กฎหมายยาเสพติด 24 ฉบับ เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เพิ่มโทษผู้ค้ารายใหญ่และยึดทรัพย์ย้อนหลังได้ถึง 10 ปี โดยในปีงบประมาณ 2565 สามารถอายัดทรัพย์สินได้กว่า 11,003 ล้านบาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2566 รัฐบาลตั้งเป้าอายัดทรัพย์สินให้ได้ 1 แสนล้านบาทจากกว่า 1,000 เครือข่าย ซึ่งในช่วงเดือน ต.ค. 65 ที่ผ่านมาสามารถอายัดได้แล้ว 6,879 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไป เพื่อลดการสูญเสียและสร้างความปลอดภัยให้สังคม โดยแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่เบอร์ 1386 และรับรางวัลนำจับ 5% ผ่านระบบ Blockchain ที่จะปกปิดและป้องกันคนแจ้งเบาะแสให้ปลอดภัย 100%

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า


Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code