Our Articles

We will never stop becoming intelligence

สำหรับวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยในปี 2566 ประกอบด้วย
▫️ 1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่ 66
▫️ 2 ม.ค. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
▫️ 6 มี.ค. วันมาฆบูชา
▫️ 6 เม.ย. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
▫️ 13-15 เม.ย. วันสงกรานต์(3วัน)
▫️ 17 เม.ย. วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
▫️ 4 พ.ค. วันฉัตรมงคล
▫️  5 พ.ค. วันหยุดราชการที่กำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
▫️ 17 พ.ค วันพระราชพิธีพืชมงคลฯ
▫️ 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา
▫️ 5 มิ.ย. วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา
▫️ 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
▫️ 1 ส.ค. วันอาสาฬหบูชา
▫️ 2 ส.ค. วันเข้าพรรษา
▫️ 12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
▫️ 13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
▫️ 23 ต.ค. วันปิยมหาราช
▫️ 5 ธ.ค. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
▫️ 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
▫️ 11 ธ.ค. วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
▫️ 31 ธ.ค. วันสิ้นปี

ทั้งนี้ เมื่อรวมวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวแล้ว จะทำให้มีวันหยุดราชการประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 19 วัน ซึ่งมีจำนวนเท่าวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยในปี 63-65 แต่เมื่อรวมวันหยุดชดเชยแล้ว จะมีวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยรวม 24 วัน
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code