Our Articles

We will never stop becoming intelligence

โทษหนักขึ้น! เจ้าของบัญชีม้า ซิมม้า มีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ มีโทษหนักตามราชกิจจานุเบกษา
 ที่ได้เผยแพร่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มีผลบังคับ ตั้งแต่วันนี้ 17 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา
โทษตามกฎหมายระบุไว้ ดังนี้

- เจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับ 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ผู้ที่เป็นธุระจัดหา โฆษณา ชักชวน และให้มีการซื้อ ขาย บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหมายโทรศัพท์ มีโทษจำคุก 2-5 ปี ปรับ 200,000-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับที่มา : ป้องกันภัยออนไลน์
 

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code