Our Articles

We will never stop becoming intelligence

คำแนะนำ หากต้องถอดหน้ากากอนามัย

ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อ
✅ ขณะอยู่คนเดียว
✅ ออกกำลังกาย
✅ กินอาหาร ดื่มน้ำ
✅ อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
✅ อยู่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง
✅ อยู่ในอาคาร เว้นระยะห่างได้


ใครควรใส่หน้ากากตลอดเวลา
❌ กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบตามเกณฑ์
❌ ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
❌ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น


หน้ากากมีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ โควิด 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆจึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code