Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ขานรับมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาล กรมการขนส่งทางบก ให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ถึงเวลา 18.00 น. ทุกวันทำการ
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเร่งให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องต่ออายุใบอนุญาตและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการต่อใบอนุญาตขับรถได้รวดเร็วขึ้น กรมการขนส่งทางบก ได้ปรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว รวม 108 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

โดยขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในวันธรรมดา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 - กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้การดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. โดยคิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อนแต่ต้องการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกนอกเวลาทำการ ได้เช่นเดียวกัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

ที่มา: กรมขนส่งทางบก

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code