Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ร่วมออกปฏิบัติการให้โลหิต ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ
"ยังมีผู้ป่วยอีกหลายชีวิตที่กำลังรอคอยโลหิตเพื่อใช้ในการรักษา"
พวกเราช่วยได้ ออกมาช่วยกัน
รวมพลังไทยสายเลือดฮีโร่ บริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 ได้ที่...
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station)
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ
- เช็คสถานที่บริจาคโลหิตในโครงการ คลิก https://shorturl.asia/PB3an

รับเหรียญที่ระลึก "บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์" เสริมมงคลชีวิตให้สุขภาพดี
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์ และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code