Our Articles

We will never stop becoming intelligence

บรรดาหัวขโมยที่คิดเข้ามาเพื่อฉกฉวยของจากห้าง รวมถึงพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์และเป็นขโมยเสียเอง ได้พัฒนารูปแบบการขโมยอยู่ตลอดเวลา จึงกลายเป็นความท้าทายสำหรับเรา

โดย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1. อ้างว่านำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศ ผลตอบแทนสูง
2. ลงทุนระยะสั้น ได้ผลตอบแทนเร็ว คืนทุนภายใน 1-3 เดือน หรือได้ผลตอบแทนรายเดือน
3. ให้สมาชิกชำระเงินค่าสมัครอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไรเลย รอครบกำหนดได้รับผลตอบแทน เน้นการหาสมาชิก แบ่งค่าหัวคิว
4. มีการจัดฉาก นำเสนอความร่ำรวย ใช้ผู้มีชื่อเสียง เพือเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน

บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเล่นแชร์ลูกโซ่

ในกรณีที่เป็นสมาชิก หรือ นักลงทุนในขบวนการแชร์ลูกโซ่ หากไม่ได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนใด ๆ หรือได้รับเงินลงทุนหรือผลตอบแทนคืนมาน้อยกว่าเงินท่ีสมัครสมาชิกหรือท่ีร่วมลงทุนไป บุคคลน้ัน ถือเป็น “ผู้ได้รับความเสียหาย”

ในส่วนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่หลอกลวง โฆษณา ชักชวนประชาชน ให้นำเงินมาลงทุน สมัครสมาชิก หรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ตาม ท่ีกล่าวอ้าง ถือว่าเป็นการกระทําาความผิดตามพระราชกําาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี และปรับ 50,000 -1,000,000 บาท รวมถึงยังมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง เช่น ผู้บรรยายแผนการตลาด บุคคลต่างๆที่มาช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน วิทยากร แม่ทีม ผู้ชักชวน ก็อาจเข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับการเล่นแชร์ลูกโซ่ได้เช่นกัน แต่จะพิจารณาตามพฤติการณ์ข้อเท็จจริง และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป โดยอาจมีความผิดตาม ความผิดตาม พระราชกําาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มีบทลงโทษจำคุก 5 – 20 ปี และปรับ 500 – 1,000,000 บาท และอาจเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สายด่วน 1202 โทร. 0 2831 9888 หรือ www.dsi.go.th
2. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โทร.02-237-7535 www.ecd.police.go.th
3. ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สายด่วน 1359) ขอบคุณบทความจาก : JUSTICE MAGAZINE (วารสารยุติธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564
4. อ่านบทความเพิ่มเติม : https://justicechannel.org/popular/ponzi-scheme?fbclid=IwAR17R1Nx5PNLML_Zl9wSlG0GKor3BbMq2-xnJThneACdBiTaSIo0WKn0H_g

หมายเหตุ : บันทึกรายการเมื่อเดือนกันยายน 2563

ที่มา: Justice Channel, สำนักงานกิจการยุติธรรม


Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code