Our Articles

We will never stop becoming intelligence

มีเบอร์ฉุกเฉินไว้ ปลอดภัยหายห่วง
MBG ได้รวบรวมเบอร์โทรในหมวดต่างๆไว้ เพื่อเป็นผู้ช่วยในการเดินทาง หากมีกรณีฉุกเฉิน จะได้ติดต่อแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ครับ
● เบอร์โทรฉุกเฉินการเดินทาง ●
1137 วิทยุ จส.100 [เบอร์โทรฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วนบนท้องถนน และเหตุร้ายต่าง ๆ เพื่อประสานงานต่อ]
1644 สวพ. FM91 [รายงานสภาพการจราจรและสามารถแจ้งเหตุด่วนบนท้องถนน]
1146 กรมทางหลวงชนบท [ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับท้องถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด]
1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ตำรวจ
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม [ศูนย์ประสานภารกิจด้านความปลอดภัยในทุกระบบการขนส่ง]
1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย [สอบถามเรื่องสายรถไฟ ตั๋ว และอื่น ๆ]
1584 กรมการขนส่งทางบก
1586 สายด่วนกรมทางหลวง
1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1677 วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน [เครือข่ายอาสาสมัครในช่องทางวิทยุ]
1490 บขส.
● เบอร์โทรฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้าย ●
191 ตำรวจ
192 ภัยพิบัติแห่งชาติ
1418 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง กทม.
199 ศูนย์วิทยุพระราม แจ้งอัคคีภัย/สัตว์เข้าบ้าน
1155 ตำรวจท่องเที่ยว [สายด่วนเกี่ยวกับเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว]
1192 ศูนย์ปราบขโมยรถ สตช.
1193 ตำรวจทางหลวงท
1195 กองปราบ [สายด่วนแจ้งเหตุอาชญากรรม คดีร้ายแรง ซับซ้อน และเป็นภัยต่อประเทศ]
1555 ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร [หน่วยประสานงานกลางเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินในกรุงเทพฯ]
1300 ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย
● เบอร์โทรฉุกเฉินแพทย์และพยาบาล ●
1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ทั่วไทย)
1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1691 โรงพยาบาลตำรวจ
1196 อุบัติเหตุทางน้ำ

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code